יש לי אהבה אז איך שאני עדיין בודדה – ראיון ברדיו קול רגע

יש לי אהבה אז איך שאני עדיין בודדה – ראיון ברדיו קול רגע